Skoči na glavno vsebino

Zdravstveno – higienski režim

Zavedamo se, da je zdrava, uravnotežena, pestra in varovalna prehrana v otroštvu eden izmed najpomembnejših dejavnikov zdravja, ki v obdobju rasti še posebno vpliva na otrokov telesni in duševni razvoj ter oblikovanje imunskega sistema.

Pri izvajanju zdravstveno – higienskega režima posebno pozornost namenjamo temu, da otrok pokrije hranilne in energijske potrebe ter spoznava pestrost okusov, vonjev, barv in tekstur, ki jo nudijo raznovrstna živila.

Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in so dobra popotnica za kakovosten življenjski slog tudi v odrasli dobi. Nasprotno pa nepravilna, enolična prehrana lahko pomeni dejavnik tveganja za zdravje. Otrok sam ne ve, kaj je zdravo in kaj ne, zato je naša dolžnost in odgovornost, da ga to naučimo.

Z režimom obrokov v vrtcu pokrivamo večinski del energijskih in bioloških potreb otrok. Za čas uvajanja najmlajšim nudimo možnost izbire, predvsem pri zajtrku, saj se na nove okuse in različne konsistence hrane postopoma privajajo. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo tudi druge vidike, kot so ekologija, ostanki hrane, lokalno okolje, spoznavanje slovenskih tradicionalnih jedi in še mnogo drugih dejavnikov, ki zagotavljajo kakovostno prehrano in spoštljiv odnos do hrane, okolja in kulturne dediščine.

Jedi pripravljamo iz kakovostnih osnovnih živil, izdelke pa glede na njihovo sestavo skrbno izbiramo. Izbiramo živila z veliko hranilno vrednostjo in se izogibamo energijsko gosti hrani, ki vsebuje veliko nekakovostnih maščob in sladkorja in je revna s hranili. Otrokom vsakodnevno ponujamo veliko zelenjave in sadja. Občasne sladice vedno pripravljamo v naših kuhinjah, z manj sladkorja. Pozorni smo na vnos soli, sladkorja, izbiramo kakovostne maščobe in dajemo prednost zdravju prijaznejšim tehnološkim postopkom priprave živil. Otroke spodbujamo k zaužitju zadostne količine tekočine; nesladkanega čaja, predvsem pa jih dnevno navajamo na pitje neustekleničene vode.

V vrtcu seveda dajemo velik poudarek tudi kulturi prehranjevanja in odnosu do hrane. S HACCP sistemom zagotavljamo varno, zdravstveno neoporečno hrano in smo pod stalnim nadzorom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter rednim inšpekcijskim nadzorom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prinašanje hrane v vrtec

Dolgoletna praksa v vrtcu je, da ob praznovanju rojstnih dni otroci v vrtec prinašajo zdravo hrano, predvsem sadje.

Medicinsko indicirane diete in obrazci

Za čim bolj kvalitetno prehrano otrokaz dieto, vas prosimo, da nam do začetka šolskega leta dostavite zdravniško potrdilo z vsemi potrebnimi prehranskimi navodili. Potrdilo je potrebno dostaviti vsako šolsko leto.

Če se potreba po dietni prehrani pojavi med šolskim letom, se dietna prehrana odobri po prejemu zdravniškega potrdila s prehranskimi napotki.

Zdravniško potrdilo je potrebno tudi v primeru opustitve diete ali sprememb pri prehrani.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Nastal pa je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo mladino ter vzporedno tudi širšo javnost: 

  • o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • o pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,
  • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
  • o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
  • o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla.

Več informacij o projektu si lahko preberete na spletni strani:

https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

Lea Dšuban, organizatorka šolske prehrane

Pripomočki za slabovidne